Shopback Vietnam Airlines

Voucher & Promo Vietnam Airlines

Hoàn tiền đến 0,8%

Tỷ lệ Hoàn tiền

 • Vé máy bay hạng Thương Gia, Phổ thông tiết kiệm, Phổ thông tiêu chuần, Phổ thông linh hoạt, và Phổ thông siêu tiết kiệm0,8%
 • Sản phẩm bổ trợ0,8%
 • Vé máy bay hạng Phổ thông đặc biệt0%
Đảm bảo Vietnam Airlines Hoàn Tiền Và Khuyến Mãi Thích Hợp
Mẹo đảm bảo luôn được ghi nhận Hoàn tiền
 • Khi đang mua sắm tại trang đối tác, nếu có lỗi phát sinh, hãy quay lại ShopBack và click vào trang đối tác một lần nữa.
 • Đọc kỹ "Điều Khoản Sử Dụng" trong trang này và "Điều Khoản Sử Dụng" của ShopBack để có thêm thông tin.
 • Việc sử dụng Adblock có thể ảnh hưởng đến quá trình ghi nhận giao dịch hoàn tiền. Hãy luôn tắt các phần mềm chặn quảng cáo trước khi tiến hành mua sắm/ đặt vé.
 • Vui lòng lưu ý rằng việc sử dụng phần mềm Adblock có thể ảnh hưởng đến quy trình Hoàn tiền của bạn. Nếu đã cài đặt, vui lòng tắt hoàn toàn phần mềm chặn quảng cáo trong các phiên mua sắm/đặt vé của bạn.
Trường hợp hoàn tiền không được ghi nhận
 • Trong một số trường hợp, giao dịch sử dụng mã giảm giá không được liệt kê trên ShopBack có thể không được ghi nhận.
 • Giao dịch sử dụng thẻ Quà tặng / Giftcard, trừ trường hợp có quy định khác được nêu trước đó.
 • Các giao dịch / dịch vụ bị hủy, hoặc nếu bạn không có mặt để sử dụng dịch vụ đó.
 • Hoàn Tiền không được trả cho bất kỳ chi tiêu nào phát sinh ngoài giá phòng (ví dụ: ăn uống tại phòng, spa, v.v.).
 • Các giao dịch mua được thực hiện trên Vietnam Airlines mà không thông qua ShopBack.
Khi nào tôi có thể nhận được Hoàn tiền?
Mua hàng
Theo dõi trong
Có thể rút sau
Hôm nay
7 NGÀY
90 NGÀY

Ghi chú

1. Không bao gồm thuế, phí hoặc các chi phí phát sinh khác.
2. Hoàn tiền chỉ được trả khi bên đối tác đã xác nhận bạn đã có mặt để sử dụng dịch vụ đó.
3. Không áp dụng Hoàn Tiền cho vé có giá (không bao gồm thuế, phí, phụ phí) thấp hơn 1.235.000đ/1 chặng bay/1 khách hàng....

Điều Khoản Sử Dụng

Thời gian hoàn tiền được tính từ ngày hoàn thành việc sử dụng dịch vụ.
ShopBack phải là liên kết cuối cùng bạn đã nhấp để nhận Hoàn Tiền. Nếu các liên kết website khác được nhấp sau khi nhấp qua ShopBack, Hoàn tiền sẽ không được theo dõi hay ghi nhận (Ví dụ: Các trang deal, giảm giá khác...).
Quay lại ShopBack và nhấp vào Vietnam Airlines mỗi khi bạn thực hiện một giao dịch mới....