• Home
  • Surveywall
Shopback Survey Wall

Mã Giảm Giá & Voucher cho Survey Wall tháng 10 2021

Hoàn tiền đến 25K
Trung bình: 3.5/5
Cashback Info
Promotions

Đảm bảo Survey Wall Hoàn Tiền Và Khuyến Mãi Thích Hợp

Mẹo đảm bảo luôn được ghi nhận Hoàn tiền
  • Hoàn thành 100% các câu hỏi trong khảo sát của bạn.
  • Hoàn thành Khảo Sát Chào Mừng (điền thông tin chi tiết)
  • Khi đang thực hiện khảo sát tại trang đối tác, nếu có lỗi phát sinh, hãy quay lại ShopBack và click vào trang đối tác một lần nữa.
  • Đọc kỹ "Điều Khoản Sử Dụng" trong trang này và "Điều Khoản Sử Dụng" của ShopBack để có thêm thông tin.
  • Việc sử dụng Adblock có thể ảnh hưởng đến quá trình ghi nhận giao dịch hoàn tiền. Hãy luôn tắt các phần mềm chặn quảng cáo trước khi tiến hành khảo sát.
Trường hợp hoàn tiền không được ghi nhận
  • Khảo sát không hoàn thành.
  • Các giao dịch mua được thực hiện trên Survey Wall mà không thông qua ShopBack.

Khi nào tôi có thể nhận được Hoàn tiền?

Mua hàng
Theo dõi trong
Có thể rút sau
Hôm nay
4 NGÀY
50 NGÀY

Ghi chú
1. Vui lòng điền tuổi thật và chọn giới tính của bạn khi đăng ký thông tin.
2. Truy cập Survey Wall thường xuyên và trả lời khảo sát sớm nhất có thể khi bạn nhận được lời mời khảo sát, cơ hội tham gia có giới hạn và chỉ dành cho những khách hàng tham gia sớm nhất.
3. Thông tin trong cuộc khảo sát này có thể bao gồm bí mật kinh doanh của công ty nghiên cứu. Vui lòng không tiết lộ những thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào cũng như không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc trả lời khảo sát.
4. 1p = 1 điểm. Hoàn tiền 100 VND - 200 VND cho mỗi 1 điểm từ khảo sát.
5. Hoàn thành tất cả câu hỏi khảo sát trong mỗi lần thực hiện. Điểm thưởng sẽ được quyết định hoàn toàn bởi Survey Wall.
...
Điều khoản sử dụng
ShopBack phải là liên kết cuối cùng bạn đã nhấp để nhận Hoàn Tiền. Nếu các liên kết website khác được nhấp sau khi nhấp qua ShopBack, Hoàn tiền sẽ không được theo dõi hay ghi nhận (Ví dụ: Các trang deal, giảm giá khác...).
Quay lại ShopBack và nhấp vào Survey Wall mỗi khi bạn thực hiện một giao dịch mới.
Các tài khoản gian lận hệ thống Hoàn tiền qua việc giao dịch gian lận hoặc các hoạt động khác trái quy định sẽ bị ban (cấm) và bị mất Hoàn tiền.
Trải nghiệm sẽ tốt hơn trên Ứng dụng ShopBack, trình duyệt Chrome hoặc Safari.
...

Survey Wall Hoàn Tiền & Ưu Đãi đang hiện hữu:

Làm khảo sát nhận hoàn tiền
Khuyến mãi
Đang diễn ra

Làm khảo sát nhận hoàn tiền

Hoàn tiền đến 25KChi tiết

Chào mừng đến

Xem, bấm và mua tại hơn 100 đối tác thông qua Shopback

Nhận Hoàn Tiền vào tài khoản ShopBack của bạn trong 72 giờ!

Rút khoản Hoàn Tiền về Tài khoản Ngân hàng của bạn

Đăng Nhập hoặc Tạo Tài Khoản mới

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để bắt đầu nhận Hoàn tiền ngay

Đăng ký
Đăng nhập