Shopback Shopee Official Stores

Voucher & Promo Shopee Official Stores

Hoàn tiền đến 0%

Tỷ lệ Hoàn tiền

  • Food delivery (bao gồm Shopee Food), chăm sóc thú cưng, thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh, voucher & dịch vụ, deal gần bạn0%
  • Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn như sữa cho trẻ em dưới 2 tuổi, bình bú, vú ngậm nhân tạo, thuốc lá, rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên...0%
  • Mua sắm tại Shopee Video, livestream trên Shopee.0%
Đảm bảo Shopee Official Stores Hoàn Tiền Và Khuyến Mãi Thích Hợp
Mẹo đảm bảo luôn được ghi nhận Hoàn tiền
  • Chỉ sử dụng mã giảm giá được liệt kê trên ShopBack.
  • Khi đang mua sắm tại trang đối tác, nếu có lỗi phát sinh, hãy quay lại ShopBack và click vào trang đối tác một lần nữa.
  • Tìm kiếm hoặc chọn vào banner gian hàng (A) trên ShopBack và mua sắm ngay tại gian hàng (A) được chuyển hướng tới trên ứng dụng Shopee.
  • Chỉ đặt một đơn hàng trên một lượt truy cập từ ShopBack. Vui lòng truy cập lại ShopBack để tìm kiếm hoặc chọn vào banner gian hàng Shopee muốn mua trước khi đặt mỗi đơn hàng mới.
Trường hợp hoàn tiền không được ghi nhận
  • Các đơn hàng / dịch vụ bị hủy hoặc đổi trả hàng hóa sau khi đã đặt hàng.
  • Giao dịch sử dụng thẻ Quà tặng / Giftcard, trừ trường hợp có quy định khác được nêu trước đó.
  • Các giao dịch mua được thực hiện trên Shopee mà không thông qua ShopBack.
Khi nào tôi có thể nhận được Hoàn tiền?
Mua hàng
Theo dõi trong
Có thể rút sau
Hôm nay
3 NGÀY
45 NGÀY

Ghi chú

Hoàn Tiền được tính dựa trên giá trị thanh toán thực tế mà hệ thống đối tác ghi nhận với ShopBack (sau khi giảm trừ các khuyến mãi, Shopee xu và không bao gồm phí vận chuyển, thuế, phí khác).
Để đảm bảo nhận Hoàn Tiền ưu đãi khi mua sắm tại một số gian hàng chính hãng, bạn cần chọn vào banner gian hàng (A) trên ShopBack và mua sắm ngay tại gian hàng (A) được chuyển hướng tới.
Trường hợp được chuyển hướng gian hàng (A) trên Shopee, bạn tìm kiếm và chọn mua sản phẩm tại gian hàng (B), bạn sẽ chỉ nhận được Hoàn Tiền 0.2% theo mức cơ bản của ngành hàng....

Điều Khoản Sử Dụng

ShopBack phải là liên kết cuối cùng bạn đã nhấp để nhận Hoàn Tiền. Nếu các liên kết website khác được nhấp sau khi nhấp qua ShopBack, Hoàn tiền sẽ không được theo dõi hay ghi nhận (Ví dụ: Các trang deal, giảm giá khác...).
Nếu thanh toán không thành công hoặc phát sinh lỗi trong quá trình đặt hàng, vui lòng truy cập lại trang đối tác thông qua ShopBack và thực hiện lại giao dịch mua hàng của bạn để đảm bảo nhận Hoàn Tiền.
Quay lại ShopBack và nhấp vào đối tác mỗi khi bạn thực hiện một giao dịch mới. Nếu bạn muốn đặt 3 đơn hàng, bạn nên nhấp qua ShopBack 3 lần, mỗi lần trước khi thực hiện giao dịch mới....