Shopback Shopback Surveys - UOB Credit Card Activation

Voucher & Promo Shopback Surveys - UOB Credit Card Activation

Hoàn tiền đến 0%
Đảm bảo Shopback Surveys - UOB Credit Card Activation Hoàn Tiền Và Khuyến Mãi Thích Hợp
Mẹo đảm bảo luôn được ghi nhận Hoàn tiền
  • Đảm bảo bạn tuân theo các Điều khoản và điều kiện của thử thách.
  • Quay lại thử thách giữa mỗi cuộc khảo sát và nhấp vào thử thách một lần nữa để đảm bảo Hoàn Tiền 0đ được ghi nhận.
  • ShopBack có quyền sửa đổi hoặc rút lại các điều khoản và điều kiện cũng như chấm dứt ưu đãi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
Trường hợp hoàn tiền không được ghi nhận
  • Không thực hiện khảo sát thông qua các thử thách.
  • Khách hàng chưa đạt điều kiện dòng thẻ Tín dụng Hoàn tiền UOB
  • Khách hàng không nhận cuộc gọi của nhân viên UOB bank cho việc hoàn tất hồ sơ mở thẻ hoặc không đồng ý mở thẻ.
  • Thực hiện cùng một khảo sát nhiều lần có thể khiến bạn không đủ điều kiện nhận phần thưởng thử thách.
Khi nào tôi có thể nhận được Hoàn tiền?
Mua hàng
Theo dõi trong
Có thể rút sau
Hôm nay
20 DAYS
45 DAYS

Ghi chú

- Điều kiện mở Thẻ Tín dụng Hoàn tiền UOB: Khách hàng trên 21 tuổi, thu nhập từ 8 triệu nhận lương chuyển khoản, có hợp đồng lao động và thời gian làm việc trên 3 tháng, sống và làm việc tại Hồ Chí Minh & Hà Nội (có Giấy tạm trú/ Hộ khẩu).
- Hoàn Tiền sẽ được ghi nhận 0đ (hiển thị trạng thái Đang tính toán) trừ trường hợp có quy định khác tại Điều khoản và điều kiện của thử thách: Tham gia khảo sát mở Thẻ Tín Dụng UOB
- Hoàn Tiền chỉ được trao thông qua phần thưởng Thử thách, trừ trường hợp có quy định khác....

Điều Khoản Sử Dụng

- Các tài khoản gian lận hệ thống Hoàn Tiền thông qua việc gian lận giao dịch hoặc các hoạt động khác làm trái với quy định sẽ bị cấm/dừng và bị thu hồi Hoàn Tiền.
- ShopBack có quyền sửa đổi hoặc rút lại các điều khoản và điều kiện cũng như chấm dứt ưu đãi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
- Xin lưu ý rằng bằng cách tham gia Khảo sát ShopBack, bạn đồng ý cho ShopBack thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp trong quá trình làm khảo sát, dựa trên Chính sách bảo mật dữ liệu của ShopBack...