RAF_web_hero_banner
RAF_HIW
Bạn sẽ nhận được 50.000đ & bạn của bạn sẽ nhận được 25.000đ tiền thưởng trong tài khoản ShopBack với mỗi lượt giới thiệu bạn bè đăng ký tài khoản ShopBack thành công (có áp dụng điều khoản & điều kiện). Người được giới thiệu được xem là hợp lệ khi người đó thỏa tất cả các điều kiện bên dưới:
 1. Đăng ký tài khoản ShopBack thông qua đường dẫn liên kết hoặc mã giới thiệu
 2. Thực hiện mua sắm thành công và có tổng giá trị mua hàng tối thiểu 100.000đ thông qua ShopBack.
 3. Hoàn tiền từ các đơn hàng ở mục (2) của người được giới thiệu chuyển qua trạng thái "Đã xác nhận".
 4. Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng trên ShopBack.
 5. Tiền Thưởng của Người được giới thiệu sẽ chỉ chuyển sang "Đã xác nhận" khi thỏa tất cả các điều kiện của chương trình, bao gồm có tối thiểu 50.000đ trong số dư khả dụng từ việc mua sắm.
Thông tin chi tiết về các điều kiện nhận thưởng:
 • (1.1) Người được giới thiệu cần đăng ký tài khoản thông qua một thiết bị duy nhất
 • (1.2) Giao dịch mua hàng đầu tiên của người được giới thiệu không bao gồm các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mới
 • (2.1) Đơn hàng đầu tiên không được áp dụng các chương trình khuyến mãi khác đối với khách hàng mới.
 • (2.2) Bất kỳ trường hợp đơn hàng bị từ chối/hủy/đổi trả/hoàn trả đều sẽ không hợp lệ trong chương trình.
 • (2.3) Không áp dụng đối với các đơn hàng của Survey Wall, Mobifone, Viettel 4G, Giftpop
Lưu ý: ShopBack có quyền sửa đổi danh sách này.
 • Trạng thái của phần thưởng giới thiệu sẽ xuất hiện là "Đang chờ xử lý" trong cả hai tài khoản sau khi người bạn được giới thiệu của bạn đăng ký.
 • Trạng thái của phần thưởng giới thiệu sẽ chuyển sang "Đã xác nhận" khi người bạn được giới thiệu của bạn đáp ứng tất cả các tiêu chí được đánh dấu ở trên.
 • Trạng thái của phần thưởng giới thiệu có thể mất đến 48 giờ để cập nhật thành 'Đã xác nhận' kể từ thời điểm tất cả các tiêu chí được đáp ứng.
Những trường hợp bên dưới sẽ được coi là không hợp lệ để nhận tiền thưởng:
(i) Tự giới thiệu bản thân.
(ii) Đăng đường dẫn giới thiệu trên bất cứ trang web/fanpage của đối tác ShopBack.
(iii) Các hành vi có mục đích tạo lưu lượng truy cập đến các trang chứa đường dẫn giới thiệu của bạn.
(iv) Các trường hợp được ShopBack xác định không tuân theo mục đích chương trình giới thiệu bạn bè của ShopBack.
(v) Người giới thiệu và người được giới thiệu dùng chung một thiết bị (điện thoại)ShopBack có quyền sửa đổi các điều khoản & điều kiện của chương trình.
Các trường hợp vi phạm đều không hợp lệ để nhận tiền thưởng và có thể dẫn đến việc vô hiệu hóa tài khoản ShopBack nếu cố tình vi phạm nhiều lần.
(*) Đối với các lượt giới thiệu trước ngày 1/6/2021, người được giới thiệu có 50.000đ trong số dư khả dụng là Hoàn Tiền từ việc mua sắm để tiền thưởng được xác nhận.

❓Các Câu Hỏi Thường Gặp


1. Tại sao tôi vẫn chưa nhận được tiền thưởng mặc dù đã hoàn thành các yêu cầu của chương trình?
Bạn bè của bạn phải đăng ký tài khoản ShopBack thông qua liên kết hoặc mã giới thiệu mà bạn gửi. Lưu ý rằng liên kết cuối cùng mà bạn bè nhấp vào sẽ là liên kết được tính tiền thưởng. Ngoài ra, bạn cũng có thể kiểm tra lại xem các đơn hàng bị từ chối/hủy/đổi trả hoàn hay không.

2. Những giao dịch nào hợp lệ với chương trình giới thiệu bạn bè?

Bao gồm tất cả giao dịch được mua sắm thông qua ShopBack (trừ Survey Wall). Tuy nhiên, các đơn hàng bị từ chối/hủy/đổi trả/hoàn sẽ không được tính là hợp lệ.

3. Tôi có phải thực hiện chi tiêu tối thiểu trong cùng 1 giao dịch không?

Người bạn mới có thể mua sắm một hoặc nhiều đơn hàng để đạt điều kiện chi tiêu tối thiểu 100.000₫ và bạn sẽ nhận được tiền thưởng khi hoàn thành các yêu cầu trên của chương trình.

4. Làm thế nào để biết được trạng thái xác nhận của tiền thường?

 • Tiền thưởng được ghi nhận với trạng thái “Chờ xác nhận” tại thời điểm bạn bè của bạn tải ứng dụng và đăng ký với ShopBack thông qua đường dẫn giới thiếu hoặc mã giới thiệu.
 • Nếu bạn là người giới thiệu, tiền thưởng 50.000đ sẽ được xác nhận khi:
 1. bạn của bạn đạt mức chi tiêu tối thiểu là 100.000₫ và Hoàn Tiền đơn hàng đó được xác nhận
 2. cả bạn và người bạn đó cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng
 • Nếu bạn là người được giới thiệu, tiền thưởng 25.000đ sẽ được xác nhận khi:
 1. bạn đã hoàn thành chi tiêu tối thiểu là 100.000₫ và Hoàn Tiền đơn hàng đó được xác nhận
 2. bạn có 50.000đ trong số dư khả dụng tài khoản ShopBack là Hoàn Tiền từ việc mua sắm
 3. bạn cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng
 • Nếu khoản Tiền Hoàn cho đơn mua hàng đầu tiên của bạn bè bạn bị “Từ chối", họ có thể đặt một đơn hàng khác để đủ điều kiện nhận tiền thưởng, với điều kiện là trạng thái Hoàn tiền của đơn hàng đó là “Đã xác nhận.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ nào nhé!
(*) Đối với các lượt giới thiệu trước ngày 1/6/2021, người được giới thiệu có 50.000đ trong số dư khả dụng là Hoàn Tiền từ việc mua sắm để tiền thưởng được xác nhận.
(**) Các lượt giới thiệu từ 00:00 ngày 13/9/2023 sẽ áp dụng tiền thưởng cho Người được giới thiệu là 25.000đ thay cho 20.000đ trước đây