Shopback Park Hotel Group

Voucher & Promo Park Hotel Group

Hoàn tiền 5,5%

Tỷ lệ Hoàn tiền

  • Tất cả đặt phòng5,5%
Đảm bảo Park Hotel Group Hoàn Tiền Và Khuyến Mãi Thích Hợp
Mẹo đảm bảo luôn được ghi nhận Hoàn tiền
  • Việc sử dụng Adblock có thể ảnh hưởng đến quá trình ghi nhận Hoàn Tiền. Hãy luôn tắt hoàn toàn phần mềm chặn quảng cáo trước khi tiến hành đặt đơn.
  • Đọc kỹ các thông tin và điều khoản Hoàn Tiền tại trang này.
Trường hợp hoàn tiền không được ghi nhận
  • Đặt trực tiếp trên trang của đối tác hoặc qua các trang khác mà không thông qua ShopBack
  • Hoàn Tiền không được trả cho bất kỳ thay đổi đặt phòng, vắng mặt, hủy đơn và bất kỳ chi tiêu nào phát sinh ngoài giá phòng (ví dụ: ăn uống tại phòng, spa...).
  • Hoàn Tiền không được áp dụng khi sử dụng cùng các chương trình hoàn tiền khác, khi nhận được điểm khách hàng thân thiết Park Rewards sau thời gian lưu trú
  • Hoàn Tiền không được áp dụng khi sử dụng mã không được liệt kê trên ShopBack, khi đặt bằng thẻ quà tặng trừ khi có quy định khác.
Khi nào tôi có thể nhận được Hoàn tiền?
Mua hàng
Theo dõi trong
Có thể rút sau
Hôm nay
2 NGÀY
120 NGÀY SAU KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Ghi chú

Hoàn Tiền được tính dựa trên giá trị thanh toán thực tế mà hệ thống đối tác ghi nhận với ShopBack (sau khi giảm trừ các khuyến mãi và không bao gồm phí đưa đón, thuế, phí khác) và tùy thuộc vào tỷ giá hối đoái tại thời điểm ghi nhận Hoàn Tiền.
Thời gian xác nhận Hoàn Tiền được tính từ khi hoàn tất sử dụng dịch vụ (ngày trả phòng).

Điều Khoản Sử Dụng

ShopBack phải là liên kết cuối cùng bạn đã nhấp để nhận Cashback. Nếu các liên kết website khác được nhấp sau khi nhấp qua ShopBack, Hoàn tiền sẽ không được theo dõi hay ghi nhận (Ví dụ: Các trang deal, giảm giá khác...)
Nếu thanh toán không thành công hoặc phát sinh lỗi trong quá trình đặt hàng, vui lòng truy cập lại trang đối tác thông qua ShopBack và thực hiện lại giao dịch mua hàng của bạn để đảm bảo nhận Hoàn Tiền.
Quay lại ShopBack và nhấp vào đối tác mỗi khi bạn thực hiện một giao dịch mới. Nếu bạn muốn đặt 3 đơn hàng, bạn nên nhấp qua ShopBack 3 lần, mỗi lần trước khi thực hiện giao dịch mới....