Shopback Nike

Voucher & Promo Nike

Hoàn tiền đến 6%

Tỷ lệ Hoàn tiền

  • Tất cả sản phẩm6%
  • Sản phẩm thuộc BST SNKRS và Nike By You0%
  • Sản phẩm giày bóng đá0%
Đảm bảo Nike Hoàn Tiền Và Khuyến Mãi Thích Hợp
Mẹo đảm bảo luôn được ghi nhận Hoàn tiền
  • Chỉ sử dụng mã giảm giá được liệt kê trên ShopBack.
  • Khi đang mua sắm tại trang đối tác, nếu có lỗi phát sinh, hãy quay lại ShopBack và click vào trang đối tác một lần nữa.
Trường hợp hoàn tiền không được ghi nhận
  • Các đơn hàng / dịch vụ bị hủy hoặc đổi trả hàng hóa sau khi đã đặt hàng.
  • Giao dịch sử dụng thẻ Quà tặng / Giftcard, trừ trường hợp có quy định khác được nêu trước đó.
  • Các giao dịch mua được thực hiện trên Nike mà không thông qua ShopBack hoặc mua hàng trong ứng dụng Nike, mua sản phẩm thuộc bộ sưu tập Nike SNKRS, Nike By You, giày bóng đá.
  • Các giao dịch sử dụng phiếu giảm giá bắt đầu bằng "CS-" hoặc "Mã gia đình và bạn bè" sẽ không đủ điều kiện để nhận Hoàn Tiền.
  • Các đơn hàng có từ 5 sản phẩm/mặt hàng giống nhau trở lên sẽ không đủ điều kiện để nhận Hoàn Tiền.
Khi nào tôi có thể nhận được Hoàn tiền?
Mua hàng
Theo dõi trong
Có thể rút sau
Hôm nay
2 NGÀY
120 NGÀY

Ghi chú

Hoàn Tiền được tính dựa trên giá trị thanh toán thực tế mà hệ thống đối tác ghi nhận với ShopBack (sau khi giảm trừ các khuyến mãi và không bao gồm phí vận chuyển, thuế, phí khác) và tùy thuộc vào tỷ giá hối đoái tại thời điểm ghi nhận Hoàn Tiền.
Số Tiền Hoàn chính xác sẽ được cập nhật sau khi đơn hàng của bạn được đối tác xác nhận thành công.

Điều Khoản Sử Dụng

ShopBack phải là liên kết cuối cùng bạn đã nhấp để nhận Hoàn Tiền. Nếu các liên kết website khác được nhấp sau khi nhấp qua ShopBack, Hoàn tiền sẽ không được theo dõi hay ghi nhận (Ví dụ: Các trang deal, giảm giá khác...).
Nếu thanh toán không thành công hoặc phát sinh lỗi trong quá trình đặt hàng, vui lòng truy cập lại trang đối tác thông qua ShopBack và thực hiện lại giao dịch mua hàng của bạn để đảm bảo nhận Hoàn Tiền.
Quay lại ShopBack và nhấp vào đối tác mỗi khi bạn thực hiện một giao dịch mới. Nếu bạn muốn đặt 3 đơn hàng, bạn nên nhấp qua ShopBack 3 lần, mỗi lần trước khi thực hiện giao dịch mới....
Cửa hàng nổi bật
Shopback Shopee Logo

Shopee

Hoàn tiền đến 0%

Shopback Kitchen Koncept Logo

Kitchen Koncept

Hoàn tiền 3,5%

Shopback Uniqlo VN Logo

Uniqlo VN

Hoàn tiền 4%

Shopback Watsons Logo

Watsons

Hoàn tiền 4%

Shopback SAMSUNG Logo

SAMSUNG

Hoàn tiền đến 3%

Tìm hiểu thêm về Nike