Shopback Lululemon

Voucher & Promo Lululemon

Hoàn tiền 5%
Cashback Info
Promotions

Tỷ lệ Hoàn tiền

  • Tất cả các sản phẩm5%

Đảm bảo Lululemon Hoàn Tiền Và Khuyến Mãi Thích Hợp

Mẹo đảm bảo luôn được ghi nhận Hoàn tiền
  • Chỉ sử dụng mã giảm giá được liệt kê trên ShopBack.
  • Khi đang mua sắm tại trang đối tác, nếu có lỗi phát sinh, hãy quay lại ShopBack và bấm vào trang đối tác một lần nữa.
  • Bấm vào cho phép cookies hoạt động nếu được hỏi trên website của Lululemon.
Trường hợp hoàn tiền không được ghi nhận
  • Hoàn Tiền không được áp dụng khi mua hoặc đổi Thẻ quà tặng/Gift Cards, hủy đơn, vắng mặt và thay đổi đặt chỗ
  • Giao dịch sử dụng mã giảm giá/khuyến mãi/Gift Cards không được liệt kê trên ShopBack có thể không được ghi nhận Hoàn tiền.
  • Mã khuyến mãi không được ShopBack liệt kê.
  • Đặt hàng trên ứng dụng Lululemon
  • Hoàn Tiền không áp dụng cho bất kỳ đơn đặt hàng của người mua đi bán lại nào được xác định bởi đối tác.

Khi nào tôi có thể nhận được Hoàn tiền?

Mua hàng
Theo dõi trong
Có thể rút sau
Hôm nay
2 NGÀY
120 NGÀY

Ghi chú
Hoàn Tiền được tính dựa trên giá trị thanh toán thực tế mà hệ thống đối tác ghi nhận với ShopBack (sau khi giảm trừ các khuyến mãi và không bao gồm phí vận chuyển, thuế, phí khác).
...
Điều khoản sử dụng
ShopBack phải là liên kết cuối cùng bạn đã nhấp để nhận Cashback. Nếu các liên kết website khác được nhấp sau khi nhấp qua ShopBack, Hoàn tiền sẽ không được theo dõi hay ghi nhận (Ví dụ: Các trang deal, giảm giá khác...)
Nếu thanh toán không thành công hoặc phát sinh lỗi trong quá trình đặt hàng, vui lòng truy cập lại trang đối tác thông qua ShopBack và thực hiện lại giao dịch mua hàng của bạn để đảm bảo nhận Hoàn Tiền.
Quay lại ShopBack và nhấp vào đối tác mỗi khi bạn thực hiện một giao dịch mới. Nếu bạn muốn đặt 3 đơn hàng, bạn nên nhấp qua ShopBack 3 lần, mỗi lần trước khi thực hiện giao dịch mới.
Các tài khoản gian lận Hoàn Tiền hoặc có giao dịch/hoạt động vi phạm Điều khoản và điêu kiện của đối tác hoặc ShopBack sẽ bị đình chỉ và vô hiệu hóa Hoàn Tiền.
Phương thức thanh toán bằng ứng dụng ví điện tử hoặc ứng dụng ngân hàng chỉ khả dụng trên máy tính.
...
Freeship
Khuyến mãi
Đang diễn ra

These effortless, go-everywhere Dance Studio Pants

Hoàn tiền 5%Chi tiết
n/a
Khuyến mãi
Đang diễn ra

Men’s best seller

Hoàn tiền 5%Chi tiết
Khuyến mãi
Đang diễn ra

Women’s best seller

Hoàn tiền 5%Chi tiết
Khuyến mãi
Đang diễn ra

Accessory new style (bags, yoga mat and water bottle categories do well)

Hoàn tiền 5%Chi tiết
Khuyến mãi
Đang diễn ra

Men’s new style

Hoàn tiền 5%Chi tiết
Khuyến mãi
Đang diễn ra

Women’s new style

Hoàn tiền 5%Chi tiết

Chào mừng đến

Xem, bấm và mua tại hơn 350 đối tác thông qua ShopBack

Hoàn Tiền mua sắm được ghi nhận vào tài khoản của bạn trong 72 giờ và sẽ được xác nhận trong trung bình từ 45-90 ngày

Rút khoản Hoàn Tiền về tài khoản ngân hàng của bạn khi có Số dư khả dụng từ 50.000đ

Đăng Nhập hoặc Tạo Tài Khoản mới

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để bắt đầu nhận Hoàn tiền ngay