Shopback Hotels.com

Voucher & Promo Hotels.com

Hoàn tiền đến 5%Trước kia đến 2,8%

Tỷ lệ Hoàn tiền

  • Khách sạn5%
  • Sử dụng mã khuyến mãi không phải của ShopBack0%
Đảm bảo Hotels.com Hoàn Tiền Và Khuyến Mãi Thích Hợp
Mẹo đảm bảo luôn được ghi nhận Hoàn tiền
  • Chỉ sử dụng mã giảm giá được liệt kê trên ShopBack.
  • Khi đang mua sắm tại trang đối tác, nếu có lỗi phát sinh, hãy quay lại ShopBack và bấm vào trang đối tác một lần nữa.
Trường hợp hoàn tiền không được ghi nhận
  • Hoàn Tiền không được áp dụng khi mua hoặc đổi Thẻ quà tặng/Gift Cards, hủy đơn, vắng mặt và thay đổi đặt chỗ
  • Hoàn Tiền không áp dụng khi thay đổi/vắng mặt/hủy và bất kỳ chi tiêu nào ngoài giá phòng (ví dụ: ăn uống tại phòng, spa, v.v.)
  • Không áp dụng Hoàn Tiền cho các đơn hàng sử dụng Hotels.com Credit / Good Will Credit.
  • Đặt trực tiếp trên trang của đối tác hoặc qua các trang khác mà không thông qua ShopBack
  • Đặt các danh mục không phải đặt phòng khách sạn như Chuyến bay, xe hơi và các gói kỳ nghỉ và price-matched sales (chính sách đảm bảo giá của Hotels.com)
Khi nào tôi có thể nhận được Hoàn tiền?
Mua hàng
Theo dõi trong
Có thể rút sau
Hôm nay
2 NGÀY
120 NGÀY

Ghi chú

Hoàn Tiền được tính dựa trên giá trị thanh toán thực tế mà hệ thống đối tác ghi nhận với ShopBack (sau khi giảm trừ các khuyến mãi, đổi điểm thưởng và không bao gồm phí vận chuyển, thuế, phí khác).
Không áp dụng Hoàn Tiền cho các đơn hàng sử dụng Hotels.com Credit / Good Will Credit.
Chương trình tăng Hoàn Tiền tại Hotels.com không áp dụng cho đơn hàng đổi điểm thưởng Hotels.com Rewards. Vui lòng không đăng nhập vào tài khoản Hotels.com của bạn....

Điều Khoản Sử Dụng

ShopBack phải là liên kết cuối cùng bạn đã nhấp để nhận Cashback. Nếu các liên kết website khác được nhấp sau khi nhấp qua ShopBack, Hoàn tiền sẽ không được theo dõi hay ghi nhận (Ví dụ: Các trang deal, giảm giá khác...)
Nếu thanh toán không thành công hoặc phát sinh lỗi trong quá trình đặt hàng, vui lòng truy cập lại trang đối tác thông qua ShopBack và thực hiện lại giao dịch mua hàng của bạn để đảm bảo nhận Hoàn Tiền.
Quay lại ShopBack và nhấp vào đối tác mỗi khi bạn thực hiện một giao dịch mới. Nếu bạn muốn đặt 3 đơn hàng, bạn nên nhấp qua ShopBack 3 lần, mỗi lần trước khi thực hiện giao dịch mới....