Shopback Expedia

Voucher & Promo Expedia

Hoàn tiền đến 4,5%

Tỷ lệ Hoàn tiền

 • Đặt phòng khách sạn4,5%
 • Đặt package0%
 • Thuê xe0%
 • Trải nghiệm0%
Đảm bảo Expedia Hoàn Tiền Và Khuyến Mãi Thích Hợp
Mẹo đảm bảo luôn được ghi nhận Hoàn tiền
 • Chỉ sử dụng mã giảm giá được liệt kê trên ShopBack.
 • Khi đang mua sắm tại trang đối tác, nếu có lỗi phát sinh, hãy quay lại ShopBack và bấm vào trang đối tác một lần nữa.
 • Đảm bảo hoàn tất đặt phòng trên trang web Expedia trong Ứng dụng ShopBack.
Trường hợp hoàn tiền không được ghi nhận
 • Hoàn Tiền không được áp dụng khi mua hoặc đổi Thẻ quà tặng/Gift Cards, hủy đơn, vắng mặt và thay đổi đặt chỗ
 • Giao dịch sử dụng mã giảm giá/khuyến mãi/Gift Cards không được liệt kê trên ShopBack có thể không được ghi nhận Hoàn tiền.
 • Đặt các danh mục không phải đặt phòng khách sạn như Thuê xe, Trải nghiệm hoặc đặt theo package
 • Đặt trực tiếp trên trang của đối tác hoặc qua các trang khác mà không thông qua ShopBack
 • Cửa hàng mua ứng dụng
Khi nào tôi có thể nhận được Hoàn tiền?
Mua hàng
Theo dõi trong
Có thể rút sau
Hôm nay
4 NGÀY
120 NGÀY

Ghi chú

Hoàn Tiền được tính dựa trên giá trị thanh toán thực tế mà hệ thống đối tác ghi nhận với ShopBack (sau khi giảm trừ các khuyến mãi và không bao gồm phí vận chuyển, thuế, phí khác).
Gói là các đặt phòng kết hợp Khách sạn + Chuyến bay / Khách sạn + Thuê ô tô / Khách sạn+ Thuê ô tô + Chuyến bay / Khách sạn + Bảo hiểm hoặc Dịch vụ.
Việc đặt phòng khách sạn được thực hiện với các mức giá phòng khác nhau trong một lần đặt phòng sẽ được tính theo gói....

Điều Khoản Sử Dụng

ShopBack phải là liên kết cuối cùng bạn đã nhấp để nhận Cashback. Nếu các liên kết website khác được nhấp sau khi nhấp qua ShopBack, Hoàn tiền sẽ không được theo dõi hay ghi nhận (Ví dụ: Các trang deal, giảm giá khác...)
Nếu thanh toán không thành công hoặc phát sinh lỗi trong quá trình đặt hàng, vui lòng truy cập lại trang đối tác thông qua ShopBack và thực hiện lại giao dịch mua hàng của bạn để đảm bảo nhận Hoàn Tiền.
Quay lại ShopBack và nhấp vào đối tác mỗi khi bạn thực hiện một giao dịch mới. Nếu bạn muốn đặt 3 đơn hàng, bạn nên nhấp qua ShopBack 3 lần, mỗi lần trước khi thực hiện giao dịch mới....
Cửa hàng nổi bật
Shopback Shopee Logo

Shopee

Hoàn tiền đến 0%

Shopback Kitchen Koncept Logo

Kitchen Koncept

Hoàn tiền 3,5%

Shopback Uniqlo VN Logo

Uniqlo VN

Hoàn tiền 4%

Shopback Watsons Logo

Watsons

Hoàn tiền 4%

Shopback SAMSUNG Logo

SAMSUNG

Hoàn tiền đến 3%