Shopback Booking.com

Voucher & Promo Booking.com

Hoàn tiền 5,5%

Tỷ lệ Hoàn tiền

  • Tất cả đặt phòng5,5%
Đảm bảo Booking.com Hoàn Tiền Và Khuyến Mãi Thích Hợp
Mẹo đảm bảo luôn được ghi nhận Hoàn tiền
  • Chỉ sử dụng mã giảm giá được liệt kê trên ShopBack.
  • Khi đang mua sắm tại trang đối tác, nếu có lỗi phát sinh, hãy quay lại ShopBack và bấm vào trang đối tác một lần nữa.
  • Hoàn Tiền chỉ áp dụng khi cho dịch vụ Chỗ ở/Khách sạn.
Trường hợp hoàn tiền không được ghi nhận
  • Các đơn hàng / dịch vụ bị hủy hoặc đổi trả hàng hóa sau khi đã đặt hàng.
  • Trong một số trường hợp, giao dịch sử dụng mã giảm giá không được liệt kê trên ShopBack có thể không được ghi nhận. Giao dịch sử dụng thẻ Quà tặng / Giftcard, trừ trường hợp có quy định khác được nêu trước đó.
  • Đặt các danh mục không phải đặt phòng khách sạn như Chuyến bay, Chuyến tham quan & Hoạt động
  • Hoàn Tiền không áp dụng khi đặt phòng tại trang Booking.basic, đặt trực tiếp trên trang của Booking.com hoặc qua các trang khác mà không thông qua ShopBack.
  • Đơn hàng có ngày du lịch > 2 năm kể từ ngày đặt sẽ không đủ điều kiện nhận Hoàn Tiền
Khi nào tôi có thể nhận được Hoàn tiền?
Mua hàng
Theo dõi trong
Có thể rút sau
Hôm nay
2 NGÀY
75 NGÀY SAU KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Ghi chú

Hoàn Tiền được tính dựa trên giá trị thanh toán thực tế mà hệ thống đối tác ghi nhận với ShopBack (sau khi giảm trừ các khuyến mãi và không bao gồm phí vận chuyển, thuế, phí khác) và tùy thuộc vào tỷ giá hối đoái tại thời điểm ghi nhận Hoàn Tiền.
Hoàn Tiền chỉ được tính dựa trên giá phòng và không áp dụng cho bất kỳ chi tiêu nào ngoài giá phòng (ví dụ: ăn uống tại phòng, spa, v.v.)
Vui lòng ghi nhận lại hình ảnh thanh toán tại khách sạn và hóa đơn từ khách sạn (nếu có) khi thanh toán không bằng thẻ (tiền mặt, chuyển khoản tại quầy).

Điều Khoản Sử Dụng

ShopBack phải là liên kết cuối cùng bạn đã nhấp để nhận Cashback. Nếu các liên kết website khác được nhấp sau khi nhấp qua ShopBack, Hoàn tiền sẽ không được theo dõi hay ghi nhận (Ví dụ: Các trang deal, giảm giá khác...)
Nếu thanh toán không thành công hoặc phát sinh lỗi trong quá trình đặt hàng, vui lòng truy cập lại trang đối tác thông qua ShopBack và thực hiện lại giao dịch mua hàng của bạn để đảm bảo nhận Hoàn Tiền.
Quay lại ShopBack và nhấp vào đối tác mỗi khi bạn thực hiện một giao dịch mới. Nếu bạn muốn đặt 3 đơn hàng, bạn nên nhấp qua ShopBack 3 lần, mỗi lần trước khi thực hiện giao dịch mới....